the proDigi


the proDigi

Na počátku 90.let založili Keith Flint,Leeroy Thornhill, Keeti Palmer a Liam Howlet britskou skupinu the proDigi.

A tato stránka je o této kapele.